Maifeste der NaturFreunde

Mittwoch 01. Mai 2019

NaturFreunde Haus Botenheimer Heide

NaturFreunde Lauffen

Beginn: 13.00 Uhr

Info bei Helga Schäfer Telefon 07133 8288

NaturFreunde Haus Steinknickle

NaturFreunde Heilbronn

Beginn: 13.00 Uhr

mit Live – Musik d´Blechles

Info bei Georg Dukiewicz Telefon 07131 9735293

NaturFreunde Haus Schießhof

NaturFreunde Öhringen

Beginn: 11.00 Uhr

Info bei Ekkehard Faust Telefon 07941 98106